ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังตะแบก , วัดวังตะแบก , รพ.สต.ต.วังตะแบก ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.
ตั้งแต่บริเวณโรงเรียนบ้านวังตะแบก , วัดวังตะแบก , รพ.สต.ต.วังตะแบกอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.
13/12/2564 09:00
13/12/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด