ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SF6ไร่กระต่ายทองถึงหน้าสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี4
เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
17/02/2564 09:00
17/02/2564 16:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด