ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนน 346 ปทุม-บางเลน(ขาออก)ช่วงสะพานลอยตรงข้ามบริษัทเอเชี่ยนสแตนเลย์ ถึง หน้าบ้านสุขเกษม(ตลาดระแหง)
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ดับกระแสไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟแนวถนน 346 ตั้งแต่ สะพานลอยตรงข้ามบริษัท เอเชี่ยนสแตนเลย์ ถึง หน้าบ้านสุขเกษม(ตลาดระแหง) ซอยคูขวาง2, ซอยหนองแก,ซอยเทศบาล 4 (บางส่วน), ซอยโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์),ซอยกู๋หมูกระทะ(ฝั่งร้านกู๋หมูกระทะ)
23/12/2560 08:00
23/12/2560 17:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
ธีระพงษ์ เพิ่มทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด