ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเขว้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์เมน ช่วงสี่แยกตลาดลำนารายณ์ถึงสามแยกบัวชุม บริเวณบ้านคลองเขว้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองเขว้า ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
16/10/2563 08:30
16/10/2563 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ