ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สะลวงใน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
09/01/2562 09:00
09/01/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด