ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงปรับปรุงระบบจำหน่าย
08/05/2562 09:00
08/05/2562 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด