ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลองฟันปลา น้ำตกวังบ่อ ม.13 ต.ดงขี้เหล็ก
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านคลองฟันปลา ทางขึ้นน้ำตกวังบ่อ ม.13 ต.ดงขี้เหล็กเหล็ก
22/07/2564 09:00
22/07/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด