ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 6 , 7 ตำบลดงตะขบ , หมู่ 5 , 6 ตำบลทุ่งโพธิื อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
การไฟฟ้าฯ อ.ตะพานหิน จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาย บ.ใหม่สำราญ - บ.หนองโก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้ดีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องงดจ่ายไฟชั่วคราว ตามวันและเวลาดังนี้

1. วันที่ดับไฟ
- 13 พฤศจิกายน 2564

2. เวลาดับไฟ
- 09.00 - 13.00 น.

3. พื้นที่ไฟฟ้าดับ
- บ.ใหม่สำราญ ม.6 ต.ดงตะขบ
- บ.หนองโก ม.7 ต.ดงตะขบ
- บ.หนองเครือซูด ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์
- บ.วังตลุก ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์
- แพล้นปูน บ.ตึกน้ำเงิน
และบริเวณใกล้เคียง

4. หมายเหตุ
หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟคืนระบบโดยทันที โปรดอย่ากระทำการใดๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

***************************
หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตะพานหิน
โทร : 056-622133
สายด่วน PEA CALL CENTER 1129
กลุ่มLINE : แจ้งไฟดับตะพานหิน
13/11/2564 09:00
13/11/2564 13:00
กฟอ.ตะพานหิน
056622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด