ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 6 และ ซอย 8 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน-ปักเสา จำนวน 10 ต้น และ รื้อถอน - พาดสาย ระยะทาง ยาว 300 ม.
13/02/2562 09:00
13/02/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ