ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงพิณ บริเวณใกล้เคียงอนามัย ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/02/2564 09:00
24/02/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด