ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณสะพาน บ.คลองดู่ ถึง ปากทาง บ.หนองขาม
เพื่อรื้อถอนเสาไฟแรงสูง พร้อมสายไฟแรงสูง
01/06/2564 08:30
01/06/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
ศุภกร จันคิด
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณที่ดับไฟ