ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสายเอเชีย แม่สอด – ริมเมย ฝั่งขวามือ บริเวณ หน้าเจ๊จิ๋วปาร์ค ถึง หน้าร้านข้าวต้มตาใหญ่ 2 สามแยกเทศบาลนครแม่สอด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน
28/05/2564 08:00
28/05/2564 16:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด