ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้าม โรงเรียน นาข่าคำพอก
ติดตั้งโหลดเบรกสวิตท์ (SF6) แทนใบมีด รหัส SSK08S-11/1
20/08/2562 09:30
20/08/2562 16:30
กฟอ.บ้านแพง
0909751754
ทศพร เจริญสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด