ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยดงกระจาย 1 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟเพิ่มหม้อแปลง บริเวณ ซอยดงกระจาย 1 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
20/01/2565 08:30
20/01/2565 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ไฟดับ