ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.สระแก้ว ต.บ้านไร่ ต.เนินขี้เหล็ก
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม บ้านหนองจิกโคกช้าง บ้านทุ่งตัน บ้านทุ่งใหญ่ บ้านไร่ตาลอง บ้านน้ำพุ บ้านดงสีเสียด บ้านสวนขวัญ บ้านหนองไร่ บ้านดงฉัตรหวาย บ้านไร่ บ้านเนินเรียง บ้านสวนหลวง บ้านหนองน้ำแดง บ้านโปร่งนก บ้านโปร่งโก บ้านเนินขี้เหล็ก บ้านหนองหมี บ้านหนองไม้ บ้านหนองโพธิ์ และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว
22/12/2561 10:00
22/12/2561 12:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด