ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสหกรณ์เชิงสะพานวัดสหกรณ์ วัดสหกรณ์ ซอยข้างวัดสหกรณ์ คลองหนึ่งบางส่วน ถนนฝั่งนาเกลือ บ้านรางโคกขาม ศาลพ่อปู่ทะเล แนวคลองประมง ถนนสหกรณ์แยกศาลพันท้าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว พาดสายแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
24/05/2563 08:00
24/05/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด