ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ก่อนถึง หอพักไทยกุลแช่ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนสายช่วงข้ามสะพาน
11/10/2562 08:30
11/10/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด