ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันติสุข
ปักเสาแซมไลน์ แก้ไขสายไฟแรงสูงใกล้โคมไฟทางหลวง
13/05/2563 09:00
13/05/2563 17:00
กฟจ.หนองคาย
0811830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด