ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.โรงฝ้ายวัดป่ามะไฟ ม.4 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ซ.โรงฝ้ายวัดป่ามะไฟ ม.4 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 วัน
ได้แก่วันที่ 15 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
15/02/2564 08:30
15/02/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด