ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหมู่บ้านพฤกษา55 เครื่องที่2
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงหมู่บ้านพฤกษา55 เครื่องที่2
31/01/2563 09:00
31/01/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด