ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าข้ามใต้ ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง(เปลี่ยนสาย)บริเวณบ้านท่าข้ามใต้ ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
23/04/2565 09:00
23/04/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด