ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาโซ่ บ.ห้วยก้านเหลือง บ.ห้วยไม้ซอด บ.ห้วยก้านเหลืองคุ้มที่ดิน บ.โนนยาง ดับไฟ 2 ช่วงเวลา ช่วง1 08.00-09.00 และช่วง2 16.30-17.00 บ้านสมประสงค์ บ้านเจริญรัตน์คุ้มติดถนนบึงกาฬ-หนองคาย ดับไฟ 08.00 ถึง 17.00 น.
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง สายเปลือย 120 ต.มม.เป็นสายหุ้ม 185 ต.มม
15/01/2562 08:00
15/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด