ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ เส้นเลี่ยงเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ หมู่ 6 บ้านพานหิน 3,4
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
06/01/2565 09:30
28/12/2564 16:05
กฟจ.ปราจีนบุรี
0956585840
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1งานดับไฟ