ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-บ้านไกรสิงห์เดชา,บริษัทสยามนิสสัน ราชบุรีมอเตอร์,บมจ.ซีพี ออลล์แยกเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายส่งแรงสูง
12/02/2562 09:00
12/02/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.