ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านนาคำ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย22เควี
02/08/2562 08:30
02/08/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด