ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชค. ตลาดสดโซ่พิสัย ถึง Diss ชค. บ้านหนองพันทา (ยกเลิก)***
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม. ดับไฟทั้งวัน 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านดอนแดง , ปั๊มน้ำมัน PT , ปั๊มโชคทวีโชคบริการ,บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล,บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนสมบรูณ์,บ.โนนอุดม,บ.หนองนาดี
30/09/2562 08:00
30/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด