ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าหมู่บ้านเนเชอร่า พาร์ค ถึง หมู่บ้านเดื่อ ตำบลโคกกรวด
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
14/11/2564 09:00
14/11/2564 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี