ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดตัด DDE บ.สาคร ถึง ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม (BPU04S-23)
ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง, สับเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด, ปรับแต่งเสาเอน
28/10/2564 09:00
28/10/2564 17:00
กฟอ.น้ำโสม
042-219936
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด