ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านมะหลัดใต้ ต.เเต้
???? แจ้งเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่

PEA อุทุมพรพิสัย ขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดับไฟเป็นวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น. (จากประกาศเดิมช่วงเวลา วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น.)

?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1. บ้านมะหลัดใต้ ต.เเต้
2. บ้านทุ่ม ต.เเต้
3. บ้านม่วง ต.เเต้

PEA อุทุมพรพิสัย ต้องอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
19/11/2564 09:00
19/11/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-638295,045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนฝังการดับไฟ