ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.หอยสังข์ และ ซ.ทวีชัย 9 (บางส่วน) ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า ซอยหอยสังข์ และซอยทวีชัย ๙ (บางส่วน) ในการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูงดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
19/07/2562 09:00
19/07/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี