ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านเมืองทองธานี หม้อแปลงพีอีเอ 38-018747 ขนาด 250 เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
13/06/2562 13:00
13/06/2562 16:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง