ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าติ้ว ซ.สันโป่ง27 ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
บ้านป่าติ้ว ซ.สันโป่ง27 ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
01/03/2564 09:00
01/03/2564 16:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166/053-297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด