ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อบต. เกาะยอ
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
บริเวณ -ปากทางเข้า อบต. เกาะยอ ถึง บ้านท้ายเสาะ(ทั้งหมด)
24/09/2564 09:00
24/09/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1