ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยแดงไก่ต้มน้ำปลา ม.3 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณซอยแดงไก่ต้มน้ำปลา ม.3 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
12/01/2562 08:30
12/01/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด