ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด ,บ้านโตงเตง, ตลาดมูเซอโตงเตง, ลานรับซื้อพืชไร่, ท่าทรายตากทรายทิพย์, โรงกลึง ว.การช่าง ถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย/เพิ่มวงจร ใต้ไลน์ 115kV (ช่วงที่2) ตั้งแต่ สถานี กฟผ. ถึง สถานี วังเจ้า
27/12/2564 08:00
27/12/2564 17:00
กฟจ.ตาก
055511121
ศราวุธ ไชยวงศ์