ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกเกาะถ้ำฝั่งติดทะเล
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
กรณีขยายถนน วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
บริเวณ - สามแยกเกาะถ้ำฝั่งติดทะเล
- สามแยกเกาะฝั่งติดทะเล ถึง ท่าเทียบเรือพีซี สยามปิโตรเลียม
- สามแยกหน้าแปซิฟิก ถึง สามแยกหลังแปซิฟิก
15/09/2564 08:30
15/09/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ