ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ อาคารพาณิชย์ปากซอยวัดหงอนไก่เเละเซเว่นอีเลฟเว่น
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ อาคารพาณิชย์ปากซอยวัดหงอนไก่เเละเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกระเเสไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
25/02/2564 08:30
25/02/2564 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด