ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โครงการจัดสรร เจ อาร์ ซอยบ่อดิน ต.คอกกระบือ
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV
16/05/2564 08:00
16/05/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด