ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หน้าสถานี ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
10/04/2562 08:30
10/04/2562 12:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ