ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณโค้งหนองบัว ถึง ตรงข้าม ร.29
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสาย SAC 185 ต.มม.จำนวน 500 เมตร (ครั้งที่ 3)
18/02/2564 08:00
18/02/2564 15:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล