ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกิ่วแลป่าเป้า ถึง บ้านหนองเย็น อ.แม่วาง
ดับไฟปฏิบัติงานติดตั้งหนามป้องกันนกและติดตั้งฉนวนครอบดรอปเอาท์และหม้อแปลง
29/05/2564 08:30
29/05/2564 16:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300 และ 053-487365
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด