ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบข่า,บ้านแม่ข่า หมู่ 1 และหมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รื้อถอนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้มีไฟฟ้าดับ ช่วงเวลา 09.00 - 10.00 น.และเวลา 15.30 - 16.30 น. ตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แม่ข่า จนถึงปลายสายบริเวณหน้าร้านอาหารร้านไม้ และช่วงเวลา 09.00 - 16.30 น. ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารร้านไม้ จนถึงปลายสายบริเวณหน้าร้าน หจก.ยิ่งเจริญรุ่งเกียรติโชคชัย (ตามแผนผังแนบ)
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:30
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย