ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร่ำเปิง - สิบสองปันนา
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
22/09/2564 09:00
22/09/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด