ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง ตั้งแต่ สะพานตาปี ถึงบ้านควนลำภู
ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ บ้านท่าโรงสูบ บ้านนาใหญ่ บ้านวัดใหม่ บ้านไสยาว บ้านทุ่งคอก บ้านควนคลัง บ้านคลองหมื่นเพ็ชร บ้านต้นไทร บ้านควนลำภู
01/12/2564 09:00
01/12/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด