ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเหล่าภูมี,บ้านคำธาตุ,บ้า่นคำพอก,บ้านนามะเขือ,บ้านดอนแดง,บ้านโพนป่าหว้าน,บ้านหนองดินแดง
PEAนครพนมจะทำการระดมทีมงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองญาติ-หน้าอบต.คำเตย เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดนครพนม
19/03/2563 09:00
19/03/2563 16:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด