ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(ซอยกิ่งไผ่) ม.21 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
18/09/2563 09:00
18/09/2563 16:30
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด