ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามร้านนำสินการเกษตร หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านแพ้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่เนื่องจากรถยนต์ชนเสาหัก บริเวณตรงข้ามร้านนำสินการเกษตร หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านแพ้ว
โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. แนวถนนบ้านแพ้ว-พระประโทนตั้งแต่ปากซอยพลาซ่าถึงยูเทิร์นโรงแรมบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านแพ้ว
2. ร้านกิจรุ่งเรืองค้าวัสดุ,โค้งหมูหันลุงอ้วน(ร่มพร้าวเก่า),ชุมชนต้นไทร,ร้าน ส.รุ่งเรือง,ร้านนำสินการเกษตร
3. ปากทางเข้าวัดหนองบัว ถึงยูเทิร์นกลับรถรงแรมบ้านแพ้ว หมู่ที่ 4,9 ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านแพ้ว
15/05/2565 08:00
15/05/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220509