ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดรับซื้อรพ.ลาดหลุมแก้ว หม้อแปลงหน้าอู่ตาป๊อก หม้อแปปลงหน้าโรงสีวิงออไรซ์ หม้อแปลงซอยเชิญบุญ
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง
(ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะรายด้วย)
22/11/2563 09:00
22/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ22/11/63