ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพิชิตคเชนต์(ถนนวัดนอก)
ติดตั้ง insulation cover การ์จกันสัตว์ ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
25/03/2563 09:00
25/03/2563 11:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด