ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านโคกช้าง ม.2 ต.ไม้เค็ด
ดับไฟทำงาน ย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณ บ้านโคกช้าง ม.2 ต.ไม้เค็ด
28/04/2563 07:00
28/04/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด